Polityka prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do prywatności naszych klientów. Dlatego też zastosowaliśmy odrębną politykę prywatności, która stanowi integralną część Ogólnych Warunków i Zasad firmy Braniq Products B.V.. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie “danych osobowych”, “danych finansowych” lub “danych użytkownika i demograficznych ” (zdefiniowanych poniżej i zwanych dalej “Danymi”) w związku z zakupem i korzystaniem z naszych stron internetowych. Kupując od nas produkt, korzystając z naszych usług i / lub korzystając z naszych stron internetowych, użytkowanik zgadza się z niniejszą polityką prywatności oraz Ogólymie Warunkami i Zasadami. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody, nie powinien dokonywać zakupu żadnego z naszych produktów i/lub używać naszych usług lub/i stron internetowych.

Zmiany w polityce prywatności Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, rozszerzenia lub ograniczenia niniejszej polityki prywatności i Ogólnych Warunków i Zasad w dowolnym momencie. Ponieważ wszystkie zmiany będą dokonywane na tych stronach, radzimy zapoznawać się z nimi regularnie.

Informacje, które gromadzimy
Gromadzimy i przetwarzamy “dane osobowe” (dane, które zostaną użyte do wykonania umowy, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres pocztowy i adres e-mail), lub “dane użytkownika i demograficzne” (informacje podane przez użytkownika, lub przez nas gromadzone, które nie mają charakteru osobistego ani finansowego, ale które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i opłacenia naszych produktów i usług, takie jak daty rozpoczęcia i okres obowiązywania umowy). Takie informacje, gromadzone przez nas, mogą być przechowywane i przetwarzane w kraju, w którym, w którym nasza spółka lub spółki powiązane z nami, posiadają umowy. Dokonanie zakupu naszego produktu, używanie naszych usług i/lub używanie naszej strony internetowej, wiąże się z wyrażeniem zgody na międzynarodową wymianę Danych.

Jak używamy twoich Danych
Wykorzystujemy dane osobowe w celu obsługi klienta, do wykonania umowy, świadczenia usług, w celu odpowiedzi na pytania, przetwarzanie transakcji i wysyłanie ofert, ulepszeń i promocji naszych produktów i usług. Możemy także użyć Danych do reklamy i marketingu bezpośredniego lub podmiotów trzecich. Możemy wykorzystywać dane osobowe w celu skontaktować się z użytkownikiem na temat naszych usług i produktów, jeśli uznamy, że mógłby być nimi zainteresowany. Możemy także użyć danych osobowych by skontaktować się z użytkownikiem w związku z korzystaniem z naszych stron internetowych i / lub usług i produktów lub w związku ze zmianami w naszej polityce prywatności, Ogólnych Warunkach i Zasadach i / lub innych warunkach, które dotyczą użytkownika. Możemy również korzystać z Danych w celu poprawy treści i nawigacji naszych stron internetowych lub innych celów wewnętrznych. Zastrzegamy sobie prawo do wymiany danych osobowych z innymi partnerami biznesowymi, którzy chcą skontaktować się z użytkownikiem w sprawie ich produktów i usług i ewentualnie zaproponować użytkownikowi możliwość zakupu tych produktów i usług.

Jeśli użytkownik zmieni zdanie i nie będzie chciał być na bieżąco informowany o ofertach naszych lub podmiotów trzecich, może wysłać e-mail na adres [email protected] Pragniemy poinformować, że każdy usunięcie lub zmiana danych osobowych nie zostaną dokonane natychmiast, ze względu na czas wymagany do ich przetworzenia. Używamy danych, które nie mogą być przypisane do żadnej osoby fizycznej, dla celów wewnętrznych, w celu oferowania naszych produktów i usług oraz w celu interakcji z odwiedzającymi nasze strony internetowe. Zastrzegamy sobie również prawo do indywidualizowania danych, które nie mogą być przypisane do żadnej osoby fizycznej, w celu dostosowania naszych usług dla użytkownika i wysłania reklam personalizowanych na podstawie słów kluczowych. Możemy również połączyć te Dane, które zbieramy z danymi od podmiotów trzecich lub danymi ogólnie dostepnymi. Możemy zaangażować i użyć podmioty trzecie do wsparcia w dokonaniu transakcji, np. do autoryzowania transakcji, i możemy udostępnić te dane tm podmiotom w ograniczonych celach. Jeśli firma nasza zostanie sprzedana lub połączona z inną firmą lub zostanie postawiona w stan upadłości, niektóre lub wszystkie dane zgromadzone o użytkowniku zostaną przekazane podmiotom trzecim. Ponadto, możemu udostępnić Dane określonym podmiotom, jeżeli wymagają tego przepisy prawne lub jeżeli zapewni to nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo użytkowników usług i produktów i / lub stron internetowych.

Ciasteczka
W celu zwiększenia wygody korzystania ze stron internetowych, możemy wykorzystać na nich pliki typu Cookies – Ciasteczka. Ciasteczka to pliki sanych które umieszczone na dysku twardym użytkownika za pośrednictwem stron internetowych umożliwiają naszym systemom rozpoznanie przeglądarki użytkownika i informują a pewnych cechach komputera użytkownika. Ciasteczka same w sobie nie ujawniają żadnych informacji na temat adresu email lub danych osobowych użytkownika, chyba że użytkownik postanowi inaczej, np.poprzez rejestrację poprzez strony internetowe. Jednakże, jeśli użytkownik zostaje naszym klientem i dostarcza danych osobowych, dane będą połaczone z danymi zapisanymi w ciasteczkach. Używamy ciasteczek do ułatwienia korzystania z naszych stron internetowych i ulepszenia treści, produktów i usług na naszych stronach. Możemy przykładowo użyć ciasteczek do personalizowania wizyty użytkownika na naszych stronach (np. poprzez rozpoznawanie użytkownika gdy ponownie odwiedza nasze strony). Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę internetową by odrzucała ona nasze ciasteczka lub ciasteczka operatorów innych stron internetowych. Należy jednak pamiętać, iż niektóre podstrony naszych stron internetowych są dostępne jedynie w przypadku poprawnego działania ciasteczek lub podobnych plików i blokowanie ciasteczek i podobnych plików może uniemożliwić dostęp do niektórych treści lub usług.

18 lat lub więcej Może się zdarzyć, że zgromadzimy dane użytkowników nie mając świadomości, że nie osiągnęli jeszcze wieku 18 lat. Dane te zostaną usunięte w momencie gdy fakt ten zostanie odkryty.

Linki Nasze strony internetowe mogą zwierać linki do innych stron. Nie mamy żadnej kontroli nad tymi stronami i nie ponosimy odpowiedzialności za ich dostępności lub za treści, reklamy, produkty i inne materiały, które są przechowywane na tych stronach. Braniq Products B.V. nie może być pociągnięta do odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z lub spowodowane przez innego użytkownika w odniesieniu do wyżej wymienionych stron. Dostęp do i korzystanie z tych stron internetowych, w tym ich treści, odbywa się całkowicie na ryzyko użytkownika.

Bezpieczeństwo Ochrona danych użytkowników ma dla nas ogromne znaczenie. Stosujemy najlepsze technologie do zagwarantowania bezpieczeństwa informacji. Niestety, nie możemy zagwarantować w 100%, że przesyłanie danych za pośrednictwem Internetu i sieci komórkowej jest bezpieczne. Z tego powodu, pomimo że robimy co w naszej mocy, aby chronić dane użytkowników, nie możemy zagwarantować, że informacje wyśłane za naszym pośrednictwem są całkowicie bezpieczne.

Dostęp do informacji Braniq Products B.V. daje możliwość sprawdzenia lub usunięcia danych osobowych, które zostały przesłane do nas lub zmiany ustawień poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres do [email protected] W wysłanej wiadomości użytkownik powinien określić, czy chce usunąć swoje dane z naszej bazy danych, zrezygnować z otrzymywania informacji od nas lub zrezygnować z otrzymywania informacji od podmiotów trzecich. Usunięcie danych lub rezygnacja z otrzymywania informacji od nas lub podmiotów trzecich oznacza, że dane zostaną usunięte z naszej bazy danych i użytkownik nie będzie otrzymywał w przyszłości informacji od nas lub podmiotów trzecich. Usunięcie nie dotyczy danych kytóre do tego momentu zostały zgromadzone i udostępnione podmiotom trzecim zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Polityce prywatności. Radzimy skontaktować się z tymi podmiotami trzecimi w celu usunięcia danych osobowych, które prawdopodobnie zostały użyte w celu nawiązania kontaktu z użytkownikiem.

Kontakt Możesz skontaktować się z nami poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wszystkimi pytaniami i / lub komentarzami dotyczącymi naszej polityki prywatności. Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zmieniona w czerwcu 2011 roku